Bestilling:
50% av leiesummen betales ved bestilling for at reservasjonen skal være gyldig.
Resten innbetales i sin helhet til vår konto 1503 50 71323 minimum 30 dager før leieforholdets start.
Depositum kr 8.000. Dette beløpet skal ikke innbetales, men etableres med kredittkort ved utlevering av bobilen.

Avbestilling:
Ved evt. avbestilling inntil 60 dager før leieperiodens start refunderes leieprisen med fratrekk av et administrasjonsgebyr på kr 950,- . Ved avbestilling mellom 60 og 30 dager før leieperiodens start refunderes 50% av leieprisen. Ved avbestilling senere enn 30 dager før leieperiodens start, eller hvis leietaker ikke møter opp og henter bobilen som avtalt, beregnes hele leieprisen.

Ut-/ innlevering:
Utlevering og innlevering av bilen skal skje mellom kl. 0800 og kl. 1800. Andre tider for inn/utlevering kan gjøres etter avtale. Med forbehold om tilgjengelighet og mot et servicegebyr på kr 1800,-

Forespørsel om endring av tidspunkt for ut- og/eller innlevering må gjøres senest 24 timer før avtalt tid. Vi tar forbehold om at slike endringer ikke kan aksepteres.

Hvis for sen levering forårsaker forsinkelser for neste leietaker, belastes leietaker for de eventuelle merkostnader som oppstår for neste leietaker.
Disse merkostnadene kan bestå i hotellkostnader eller kostnader for å skaffe reservebil og andre følgekostnader.

Bobilen behøver ikke å vaskes utvendig før retur, men følgende punkter må oppfylles:
– Bilen skal være ryddet og rengjort innvendig.
Eventuelt kan sluttrengjøring kjøpes. Ved forhåndsbestilles koster det kr 1 750,-. (Uten forhåndsbestilling tilkommer kr 700,- pr time for rydding/vasking, i tillegg til prisen på kr 1 750,-)
– Avløpstank og WC-tank skal være tømt.
Eventuelt kan tømming kjøpes. Tømmegebyr kr 750,-
– Åpne gassflasker belastes.
Gassflaske koster kr 900,-
– Drivstofftanken skal tilbakeleveres full.
Hvis man ikke ønsker å fylle diesel selv, kommer det et tillegg på kr 250,- + kr 20,- /liter diesel.

Sjåfører:
Alle som leier bil hos NM Bobilutleie må være fylt 25 år, og ha hatt gyldig førerkort i minimum 2 år. Førere yngre enn 25 år eller førere som har hatt førerkort i mindre enn 2 år må betale ett tilleggsgebyr på kr 600,-

Alle våre bobiler er under 3,5 t og kan kjøres med vanlig førerkort (klasse B).

Bøter og veiavgift
Parkering-, fartsbøter og lignende er leietakers eget ansvar.

Det belastes en veiavgift på NOK 95 pr dag for å hente en bobil fra sør/midt Norge. Tilsvarende belastes en veiavgift på NOK 45 pr dag for å hente en bobil fra Nord-Norge. Ingen ekstra kostnader i anledning veiavgift vil tilkomme.

Leietakers ansvar:
Bobilen kontrolleres før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.
Ved bruk av toalettet må toalettkjemikalier og toalettpapir tilpasset campingtoaletter benyttes.
Bobilene er dyre- og røykfrie. Ved brudd på forbudet mot dyr og/eller røyking må det betales en tilleggsavgift på kr 7 000,-
NB! Se for øvrig egen info i bobilen for ytterligere opplysninger.

Forsikring:
Forsikringen dekker skader på bilen ulykkestilfelle, brann eller tyveri. Forsikringen er ikke gyldig vist kjøretøyet brukes under påvirkning av alkohol eller berusende stoffer, eller hvis en skade skyldes hensynsløs atferd. Forsikringspolisen og de presenterte egenandeler er kun relatert til trafikkulykker. Ingen forsikring gjelder for skader forårsaket av feil bruk av kjøretøyet.

Interiør erstatningskrav er utelukket fra egenandeler og all innvendige skade kompensasjon består av, reservedeler priser og arbeidskraft. Bare frontrute / dekk forsikring gir beskyttelse mot frontrute eller dekke skader.

Alle sjåfører må ha navnet på leieavtalen for at forsikringen skal være gyldig. I tilfelle en ulykke forårsakes av en ikke navngitt person som kjørte leiebilen, annulleres all ekstra dekning, beskyttelse og egenandeler. Alle andre leie og forsikrings betingelser forblir de samme. Minimum alder for sjåfører er 25 år og de må ha minst 2 år kjøre erfaring.

Å ta bobilen ut av det landet der bobilen har blitt leid må godkjennes av bobilutleiefirmaet. Kunden er forpliktet til å følge og godta de generelle leie og avtalevilkår som bobilutleiefirmaet har.

Forsikringspriser:
TC Plus: Fradragsberettiget NOK 14 000, daglig tillegg NOK 0, minimumsavgift NOK 0.
TC Premium: Fradragsberettiget NOK 7 000, daglig tillegg NOK 210, minimumsavgift NOK 1470.
TC Total: Fradragsberettiget NOK 0, daglig tillegg NOK 695, minimumsavgift NOK 6950.
Frontrute/dekk forsikring: Fradragsberettiget NOK 0, daglig tillegg NOK 95, minimumsavgift NOK 665.

Null fradragsberettiget er begrenset til en ytre skade, og andre skader utover det følges av TC premium. Depositum er 7000 NOK. For andre eller flere skader, reparasjonskostnader ifølge normale priser. Depositum i henhold til, TC Basic, Plus og Premium eller Total, følger Touring Cars retningslinjer.

Havari:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fås da uavkortet tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fås ingen refusjon.
NM bobilutleie er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser / avbrutt ferie p.g.a. oppståtte feil / mangler ved bilene.